Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

Bổ sung thông tin "nơi sinh" trong năm 2022

Sáng 7.11, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội tờ trình thực hiện luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan tới thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă
Bộ trưởng Công an: Sửa mẫu hộ chiếu mới, bổ sung nơi sinh trong năm 2022 - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình tại Quốc hội sáng 7.11

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

gia hân

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, ngày 29.6.2021, Bộ Công an ban hành Thông tư 73 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, trong đó trong mẫu hộ chiếu không có thông tin về nơi sinh như quy định của luật Xuất cảnh, nhập cảnh.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Từ 1.7.2022, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Trước khi phát hành đã thông báo mẫu hộ chiếu mới đến cơ quan đại diện của tất cả các nước tại Việt Nam.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

“Sau 1 tháng thông báo theo quy định, không có quốc gia nào có ý kiến”, ông Lâm cho hay.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Tuy nhiên, đến ngày 27.7.2022, Đức và sau đó một số nước thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin “nơi sinh” của người mang hộ chiếu.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Để tháo gỡ khó khăn nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện in bị chú bổ sung thông tin về “nơi sinh” vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Theo ông Lâm, các nước chấp thuận việc in bổ sung thông tin vào hộ chiếu cho công dân. Tuy nhiên, các nước cho biết việc chấp nhận này chỉ là tạm thời, đề nghị Việt Nam sớm bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Đặc biệt, phía Séc thông báo chỉ chấp nhận hộ chiếu Việt Nam có in bị chú thông tin “nơi sinh” đến hết năm 2022.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă\n

“Trước tình hình trên, Chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện trước 1.1.2023", Bộ trưởng Tô Lâm thông tin.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Không làm phát sinh thủ tục, chi phí

Ông Lâm cho biết, việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân trên hộ chiếu sẽ tạo thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực, nhập cảnh, cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, nhất là Séc và các nước trong khối Schengen.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Về lâu dài, tránh trường hợp phải tiếp tục giải quyết vấn đề này nếu các nước khác phát sinh yêu cầu tương tự. Do các nước khối hoạt động dựa trên cơ sở nguyên tắc đồng thuận, nên sau năm 2022 nếu Séc không chấp nhận việc bị chú thông tin nơi sinh mà yêu cầu phải bổ sung thông tin vào trang nhân thân, có thể xảy ra tình trạng các nước khác yêu cầu tương tự Séc.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Bên cạnh đó, việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân của hộ chiếu không làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Ông Lâm giải thích, hiện nay trong mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu, giấy thông hành hiện hành đã có mục thông tin về “nơi sinh”, đây là thông tin bắt buộc công dân phải khai để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Cơ quan cấp phát hộ chiếu có thể khai thác thông tin về nơi sinh của công dân có trong cơ sở dữ liệu để in hộ chiếu.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Từ đó, ông Lâm cho biết, Chính phủ kiến nghị Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam, giao Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện; đồng thời đưa nội dung trên vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

Thống nhất với hầu hết các vấn đề mà Chính phủ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội khi thẩm tra tờ trình đề nghị Chính phủ về lâu dài cần nghiên cứu theo hướng mở rộng bổ sung “nơi sinh” vào nói chung để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp ổn định, lâu dài cho công dân Việt Nam.

ộtrưởngCônganSửamẫuhộchiếumớibổsungnơisinhtrongnă

DÀNH CHO BẠN