Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

(Dân trí) - Năm 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành thanh tra 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc chấp hành các quy định pháp luật, trong đó tập trung chủ yếu là các trường thuộc khối ngành sức khỏe.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2023 trong các lĩnh vực thuộc bộ quản lý.

ẽthanhtracơsởgiáodụcnghềnghiệptrongnă

Theo kế hoạch, Bộ LĐ-TB&XH sẽ thanh tra 11 đơn vị về việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động giáo dục nghề nghiệp có những hành vi vi phạm hành chính chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, như:

ẽthanhtracơsởgiáodụcnghềnghiệptrongnă

Chưa kiện toàn, thành lập Hội đồng trường, Hội đồng quản trị Trường; tuyển sinh vượt quá quy mô tuyển sinh/năm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

ẽthanhtracơsởgiáodụcnghềnghiệptrongnă

Tuyển sinh không đúng đối tượng; chậm ban hành một số quy định, quy chế thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp; đào tạo liên thông không đúng quy định; liên kết đào tạo nhưng không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không thực hiện đúng quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo; không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ đào tạo đối với các ngành, nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

ẽthanhtracơsởgiáodụcnghềnghiệptrongnă

Chưa phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; tổ chức đào tạo không bảo đảm thời gian đào tạo theo chương trình đào tạo; cấp văn bằng tốt nghiệp không đúng thẩm quyền và cấp văn bằng tốt nghiệp cho người học không đủ tiêu chuẩn; không cập nhật văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp; không thực hiện công khai, báo cáo theo quy định…

ẽthanhtracơsởgiáodụcnghềnghiệptrongnă

Giai đoạn 2015-2021, qua 6 năm triển khai thực hiện Nghị định số 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH và các Sở LĐ-TB&XH đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 116 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 3,7 tỉ đồng.

ẽthanhtracơsởgiáodụcnghềnghiệptrongnă

Cùng với đó, Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 63 tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 1,36 tỉ đồng.

ẽthanhtracơsởgiáodụcnghềnghiệptrongnă

DÀNH CHO BẠN